Samfund

Kamp om pladserne som delegeret i Danmarks største medlemsejede forsikringsselskab

Der er lagt op til kampvalg for at blive delegeret hos LB Forsikrings ejere, LB Foreningen. 240 personer stiller op til 39 plads til valget, der starter 10. januar.

Medlemsdemokratiet lever i bedste velgående i Danmarks største medlemsejede forsikringsselskab. Det er det kommende valg til delegeret i LB Forening et rigtig godt eksempel på.

For til valget til delegeret der starter 10. januar 2022, er der seks gange så mange opstillede, som der er pladser til. En rigtig god nyhed, der forhåbentlig følges op af en høj stemmeprocent, mener LB Foreningens formand Lars Busk Hansen:

– Grundlæggende er det rigtig dejligt, at så mange ønsker at være delegeret. Vi ændrede vedtægterne i LB Foreningen i efteråret. Det betyder, at repræsentanter fra alle de fire forsikringsfællesskaber under LB Forsikring, som LB Foreningen er ejer af, nu kan være med i delegeretforsamlingen. Da vi gjorde det, var vi lidt nervøse for, om vi kunne finde repræsentanter nok. Den bekymring kunne vi have sparret os. For interessen har været helt overvældende. Nu håber vi bare, at den interesse også får mange af vores mere end 400.000 medlemmer til at gå ind og stemme til valget.

På Fyn er der blandt andet opstillet 25 kandidater til Lærerstandens Brandforsikrings 5 pladser. I Storkøbenhavn er der 78 opstillet til valg til 6 pladser, og i Vest- og Sønderjylland er der 33 opstillet til 5 pladser. Så der er lagt op til kampvalg i hele landet. Helt generelt er der ikke et valgområde, der ikke har flere kandidater end pladser.

– LB Forsikring er Danmarks største medlemsejede forsikringsselskab, men fællesskabet lever kun, hvis der er nogen, som har lyst til at involvere sig i det. Jeg er godt klar over, at de mange ekstra kandidater vil betyde, at nogle bliver skuffet efter valget, og alligevel så bliver jeg stolt over, at så mange vil være med helt inde i kernen af vores medlemsdemokrati, siger Lars Busk Hansen.

Vedtægtsændringen fra september 2021 betød en udvidelsen af kredsen af delegerede i LB Foreningen fra 45 til 70 personer. De nye delegerede skal findes som 13 delegerede fra Bauta Forsikring, 8 delegerede fra Runa Forsikring samt 1 delegeret fra forsikringsgruppen LB Forsikring til PFA. Desuden skal der findes 6 ekstra delegerede fra Lærerstandens Brandforsikring i valgområde Storkøbenhavn.

Ud over de nye delegerede er der normalt valg i tre områder i Lærerstandens Brandforsikring. I alt giver det 39 delegerede, der skal vælges ind over hele landet.

Som delegeret i LB Foreningen er man en del af generalforsamlingen. Generalforsamlingen er den øverste myndighed. Det er LB Foreningen, der varetager ejerskabet af LB Forsikring, som passer på de mere end 410.000 medlemmer i forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA.

Valget starter den 10. januar, og slutter den 15. februar 2022.  

Kommentarer